Tūrisma klubs "Sniegpulkstenīte"

Aktīvās atpūtas pasākumi

Randene

Lielisks maršruts īsiem vai vakara velobraucieniem ar ģimeni. Brauciens ved pa lēzenu reljefu gar Daugavas krastu, kas paver skatus uz Daugavu un tās palieni, kas pavasara palu laikā mēdz applūst.

Birķineļi

Raiņa māja Berķenelē

Lielisks maršruts īsiem vai vakara velobraucieniem, kas iepazīstina mūs ar vietējiem kultūrvēstures objektiem. Maršruts lielākoties iet pa asfaltētu ceļu un ir piemērots ģimenēm. Brauciena mērķis ir Raina bērnības mājās.

Krauja

Krauja

Lielisks maršruts īsiem vai vakara velobraucieniem. Ar interesantu reljefu pa Rugeļu meža takām līdz Kraujas ciemam, kas savu nosaukumu guvis pateicoties reljefam – Daugavas stāvkrastiem.

Svente

Daugavpils – Svente – Birķineļi

Maršruts, kas atspoguļo mums Daugavpils un tās apkārtnes daudzpusīgo kultūrvēsturisko mantojumu un bagāto dabas daudzveidību. Sākumposms mūs ved pa lēzenu reljefu gar Daugavas krastu, kas paver skatus uz Daugavu un tās palieni, kas pavasara palu laikā mēdz applūst. Maršruta vidus…
Read more

Birķineļi

Daugavpils – Birķineļi

Lielisks maršruts īsiem vai vakara velobraucieniem, kas iepazīstina mūs ar vietējiem kultūrvēstures objektiem. Maršruts, kura laikā varēsim iepazīties ar dažādām pārceltuvēm un tiltiņiem pāri Laucesas upītei.

Birkineļi – Lenderņa

Maršruts iet pa paugurainu reljefu, kas paver skaistus skatus uz pastorālo ainavu un piešķir tam tehniskumu. Pastaigas laikā ir vairākas reizes jāšķērso nelielas upītes. Maršruts iepazīstina mūs ar apdzīvotības problēmām Latgalē, tas iet gar vairākām pamestām mājām un viensētām. Karte…
Read more

Pilskalne – Driģenes

Maršruts ved pa ainavisko dabas liegumu „Pilsklanes Siguldiņa”. Pastaigas laikā iepazīsiet gan dabas vērtības – varenus kokus un dabas veidojumus, gan vietējos kultūras objektus – teiku par Pilskalnes muižas kundzes sunīti “Foliju”, gan pasakas “Sprīdītis” varoņus. Neskatoties uz saposmoto reljefu,…
Read more

Izvalta – Vasarģeļišķi

Maršruts iepazīstina ar krāšņo dabu un reljefu dabas parkā „Daugavas lokiem”. Reljefs ir stipri saposmots, jo pārvietojoties gar Daugavas krastu nākas ložņāt augšup un lejup pa pieteku gravām. Pusdienas var pavadīt labiekārtotā atpūtas vietā un kultūras objektā „Slutišķi”, kas atspoguļo…
Read more

Maļinova – Križi

Maršruts sākas Maļinovā, kas ir radusies kā pasta ceļa Varšava – Sanktpēterburga pieturas vieta. Maršruts lielākoties iet pa purviem un purvainu mežu. Pastaigas laikā var iepazīt kūdras ieguvi. Papildus adrenalīna devu var radīt meliorācijas grāvji, kuru pārvarēšanai var noderēt kārts…
Read more

Janomoles mežs

Maršruts ved pa dabas parku „Daugavas loki”, kam raksturīgs saposmots reljefs un daudzveidīgi dabas skati. Pastaigas laikā iepazīsiet vietējos kultūras objektus, Lielbornes muižu un ūdens dzirnavu paliekas. Atpūsties var „Daugavas vārtu” kreisajā krastā – Ververu kraujā, no kurienes paveras skats…
Read more

Ilūkste – Sasaļu ezers

Maršruts ved pa purvainajiem Ilūkstes mežiem – dažādu tehniskāku posmu pārvarēšanai lieti noder sagāzti koki un bebru dambji. Maršruta otrajā daļā, kā balva, ir dabas liegums „Sasaļu meža”. Sasaļu un Melnezera krasti ir daudzveidīgi gan ar smilšu pludmalēm, gan stāvām…
Read more

Pakrāce

Birkineļi – Pakrāce

Daudzpusīgs maršruts, kas mūs iepazīstina ar Daugavpils novada kultūras lepnumiem un dabas varenību. Maršruts sākas pie Raiņa bērnības mājas „Berķenele”. Tā kalpo par muzeju un ir labiekārtota tūristu atpūtai – tās apkārtnē ir daudz instalāciju un informatīvu materiālu par Raiņa…
Read more

Laucese

Laucese

Maršruts sniedz labu iespēju iepazīt Latvijas – Lietuvas pierobežu, jo maršruta pirmā daļa iet pa pašu robežu – Laucesas upes krastu. Laucesas upe ir neliela ar krāšņām stāvām nogāzēm, uz kurām pavasarī zied vizbulītes, bet vasarā tās kļūst par neizejamiem…
Read more

Liniņu mežs

Liniņu mežs

Saposmots ar daudziem tehniskiem posmiem. Maršruta sākumā izstaigājam Medumu parku, kas ir gan laba atpūtas vieta, gan arī vēsturisks objekts. Maršruta vidū var baudīt maltīti varena ozola pakājē. Maršruta otrā daļa ir sarežģītāka – ar meliorācijas grāvjiem, strautiņiem, mežu brikšņiem un purviem….
Read more

Ilūkste

Dviete – Ilūkste

Šis ir riņķveida maršruts. Vislabāk maršrutu uzsākt Ilūkstē, Dvietē vai Pilskalnē – ir veikali, iespēja novietot mašīnu un naktsmītnes. Maršruts iepazīstina ar divām Ilūkstes novada aizsargājamajām dabas teritorijām – dabas liegumu “Pilsklanes Siguldiņa” un dabas parku “Dvietes paliene”, kā arī…
Read more

Dvietes senlejas informācijas centrs "Gulbji"

Bebrene

Šis ir riņķveida maršruts. Vislabāk maršrutu uzsākt Bebrenē – ir veikali, iespēja novietot mašīnu un naktsmītnes. Maršruts ir piemērots dabas cienītājiem, maršruts iet gar sauvaļas govju un zirgu ganībām. Maršrutu pēc vēlēšanās var pagarināt, savienojot to ar Dvietes un Subates…
Read more

Subate

Subate

Vienas dienas riņķveida maršruts, kura sākumpunktu var izvēlēties paši atpūtnieki. Ieteicamākā maršruta uzsākšanas vieta ir Subate – ir veikals un iespēja novietot mašīnu. Maršruts ved gar briežu dārziem un mežiem. Maršrutu pēc vēlēšanās var pagarināt, savienojot to ar Bebrenes maršrutu….
Read more

Medumi

Medumi – Zelta kalns

Riņķveida maršruts, kuru ieteicams uzsākt Medumos – ir veikals, iespēja novietot mašīnu un ir labiekārtotas atpūtas vietas. Maršruts ved pa Medumu ezeraini ar raksturīgu vaļņu un grēdu reljefu, kas paver ainaviskus skatus uz Sēlijas pauguriem un ezeru spoguļiem. Pirmā pasaules…
Read more

Ambeļi

Ambeļi

Riņķveida maršruts, kuru vislabāk uzsākt Ambeļu ciemā, ir veikali, stāvvietas un labiekārtotas atpūtas vietas – lapenes, kuras biedrība „Ambeļu ciema attīstības biedrība „Cerība”” uzstādīja projekta „Mēs – Ambeļiem” ietvaros ar mērķi paplašināt vietējo iedzīvotāju un viesu kvalitatīvas atpūtas iespējas. Maršruts…
Read more

Višķi

Višķi

Riņķveida maršruts, kuru uzsākt var Višķu, Špoģu vai Dubnas ciemā, ir veikali un stāvvietas. Maršruts ved pa pauguriem gar Višķu, Luknas un Vīragnas ezera krastiem, paverot skaistu ainavu uz Latgales zilo ezeru zemi. Maršruta laikā iepazīsiet dažādu etnisko kultūru sajaukšanos…
Read more

Zelta kalns

Daugavpils – Zelta kalns

Riņķveida maršruts, kura sākumpunktu varat izvēlēties paši. Maršruts ved caur ainavisku reljefu pa cilvēka mazpārveidotām ainavām un viensētām uz Zelta kalnu, kur 1916. – 1917.gadā te notika sīvas cīņas, 20 reizes Zelta kalnu ieņēma vācieši, pēc tam – krievi. Maršruta…
Read more

Tartaks

Daudzpusīgs ūdens maršruts gan ar straujtecēm, gan ar stāvošiem ūdens posmiem un ezeriem. Tartaka upe gan agrāk, gan šobrīt tiek izmantota saimniecībā . Agrāk upi izmantoja dzirnavu darbināšanai, šobrīd elektrības ģenerēšanai.

Laucese

Laucese

Ainavisks un tehnisks ūdens maršruts ar stāviem krastiem un krāčainiem upes posmiem. Maršrutu var iziet vienā vai divās dienās, atkarībā no starta vietas. Ieteicams maršrutu iziet pavasarī vai laikā, kad ir augsts ūdens līmenis. Rudenī maršruts ir īpaši krāšņs, pateicoties platlapju…
Read more

Višķi – Biķernieki

Riņķveida maršruts kuru uzsākt var jebkurā vietā, bet ieteicamākās maršruta uzsākšanas vietas ir Biķernieki, Ambeļi, Višķi, Dubna vai Maļinova, ir veikali un stāvvietas. Maršruts ved gar Višķu un Luknas ezera krastiem, paverot skaistu ainavu uz ūdens harmoniju. Maršruta laikā iepazīsieties…
Read more

Medumi

Riņķveida maršruts, kura sākumpunktu varat izvēlēties paši. Ieteicamākā maršruta uzsākšanas vieta ir Medumi – ir veikals un iespēja novietot mašīnu. Maršruts ved pa cilvēka mazpārveidotām ainavām un viensētām. Saposmots reljefs kas paver ainaviskus skatus uz Sēlijas pauguriem. Maršruta dati Maršruta…
Read more

Subate – Bebrene

Šis ir riņķveida maršruts, kura sākumpunktu varat izvēlēties paši. Maršrutu var uzsākt kā Subatē tā arī Bebrenē – ir veikali un iespēja novietot mašīnu. Maršruts ir piemērots dabas cienītājiem, maršruts iet garām briežu dārziem savvaļas govju un zirgu ganāmpulku vietām….
Read more

Demene – Dervaniški

Riņķveida maršruts, kuru iespējams uzsākt jebkurā vietā. Ērtākā maršruta uzsākšanas vieta ir Demenē – ir veikals un iespēja novietot mašīnu. Maršruts iet caur gleznainu ainavu, kas no pauguru virsotnēm paver plašu panorāmu uz ezerainēm. Maršruta dati Maršruta garums 38km Maršruta…
Read more

Skrudaliena – Silene

Riņķveida maršruts, kuru iespējams uzsākt jebkurā vietā. Ērtākās maršruta uzsākšanas vietas ir Skrudaliena vai Silene – ir veikali un iespēja novietot mašīnu. Maršruts ved caur dažādu reliģiju dievnamiem un vecām muižām. Maršruta dati Maršruta garums 58km Maršruta kopējais kāpums +450m…
Read more

Vabole – Kalupe

Riņķveida maršruts, kuru iespējams uzsākt jebkurā vietā. Ērtākās maršruta uzsākšanas vietas ir Kalupe, Vabole, vai Līksna – ir veikali un iespēja novietot mašīnu. Maršruts galvenokārt ved pa zemes ceļiem , kas atklāj vietējo iedzīvotāju nodarbošanos – lauksaimniecību. Pieredzējušāki ceļotāji šo…
Read more

Līksna – Vabole

Riņķveida maršruts, kuru iespējams uzsākt jebkurā vietā. Ērtākās maršruta uzsākšanas vietas ir Līksna vai Vabole – ir veikali un iespēja novietot mašīnu. Šī maršruta gaitā var apskatīt vairākus kultūrvēsturiskos objektus, kas ir saistīti ar grāfu Plāteru dzimtas vēsturi Daugavpils novadā….
Read more