Pastaigas

Birkineļi – Lenderņa

Maršruts iet pa paugurainu reljefu, kas paver skaistus skatus uz pastorālo ainavu un piešķir tam tehniskumu. Pastaigas laikā ir vairākas reizes jāšķērso nelielas upītes. Maršruts iepazīstina mūs ar apdzīvotības problēmām Latgalē, tas iet gar vairākām pamestām mājām un viensētām. Karte…
Read more

Pilskalne – Driģenes

Maršruts ved pa ainavisko dabas liegumu „Pilsklanes Siguldiņa”. Pastaigas laikā iepazīsiet gan dabas vērtības – varenus kokus un dabas veidojumus, gan vietējos kultūras objektus – teiku par Pilskalnes muižas kundzes sunīti “Foliju”, gan pasakas “Sprīdītis” varoņus. Neskatoties uz saposmoto reljefu,…
Read more

Izvalta – Vasarģeļišķi

Maršruts iepazīstina ar krāšņo dabu un reljefu dabas parkā „Daugavas lokiem”. Reljefs ir stipri saposmots, jo pārvietojoties gar Daugavas krastu nākas ložņāt augšup un lejup pa pieteku gravām. Pusdienas var pavadīt labiekārtotā atpūtas vietā un kultūras objektā „Slutišķi”, kas atspoguļo…
Read more

Maļinova – Križi

Maršruts sākas Maļinovā, kas ir radusies kā pasta ceļa Varšava – Sanktpēterburga pieturas vieta. Maršruts lielākoties iet pa purviem un purvainu mežu. Pastaigas laikā var iepazīt kūdras ieguvi. Papildus adrenalīna devu var radīt meliorācijas grāvji, kuru pārvarēšanai var noderēt kārts…
Read more

Janomoles mežs

Maršruts ved pa dabas parku „Daugavas loki”, kam raksturīgs saposmots reljefs un daudzveidīgi dabas skati. Pastaigas laikā iepazīsiet vietējos kultūras objektus, Lielbornes muižu un ūdens dzirnavu paliekas. Atpūsties var „Daugavas vārtu” kreisajā krastā – Ververu kraujā, no kurienes paveras skats…
Read more

Ilūkste – Sasaļu ezers

Maršruts ved pa purvainajiem Ilūkstes mežiem – dažādu tehniskāku posmu pārvarēšanai lieti noder sagāzti koki un bebru dambji. Maršruta otrajā daļā, kā balva, ir dabas liegums „Sasaļu meža”. Sasaļu un Melnezera krasti ir daudzveidīgi gan ar smilšu pludmalēm, gan stāvām…
Read more

Pakrāce

Birkineļi – Pakrāce

Daudzpusīgs maršruts, kas mūs iepazīstina ar Daugavpils novada kultūras lepnumiem un dabas varenību. Maršruts sākas pie Raiņa bērnības mājas „Berķenele”. Tā kalpo par muzeju un ir labiekārtota tūristu atpūtai – tās apkārtnē ir daudz instalāciju un informatīvu materiālu par Raiņa…
Read more

Laucese

Laucese

Maršruts sniedz labu iespēju iepazīt Latvijas – Lietuvas pierobežu, jo maršruta pirmā daļa iet pa pašu robežu – Laucesas upes krastu. Laucesas upe ir neliela ar krāšņām stāvām nogāzēm, uz kurām pavasarī zied vizbulītes, bet vasarā tās kļūst par neizejamiem…
Read more

Liniņu mežs

Liniņu mežs

Saposmots ar daudziem tehniskiem posmiem. Maršruta sākumā izstaigājam Medumu parku, kas ir gan laba atpūtas vieta, gan arī vēsturisks objekts. Maršruta vidū var baudīt maltīti varena ozola pakājē. Maršruta otrā daļa ir sarežģītāka – ar meliorācijas grāvjiem, strautiņiem, mežu brikšņiem un purviem….
Read more