Veloceļvedis “Daugavpils un Ilūkstes novads”

Ilūkste

Dviete – Ilūkste

Šis ir riņķveida maršruts. Vislabāk maršrutu uzsākt Ilūkstē, Dvietē vai Pilskalnē – ir veikali, iespēja novietot mašīnu un naktsmītnes. Maršruts iepazīstina ar divām Ilūkstes novada aizsargājamajām dabas teritorijām – dabas…

Dvietes senlejas informācijas centrs "Gulbji"

Bebrene

Šis ir riņķveida maršruts. Vislabāk maršrutu uzsākt Bebrenē – ir veikali, iespēja novietot mašīnu un naktsmītnes. Maršruts ir piemērots dabas cienītājiem, maršruts iet gar sauvaļas govju un zirgu ganībām. Maršrutu…

Subate

Subate

Vienas dienas riņķveida maršruts, kura sākumpunktu var izvēlēties paši atpūtnieki. Ieteicamākā maršruta uzsākšanas vieta ir Subate – ir veikals un iespēja novietot mašīnu. Maršruts ved gar briežu dārziem un mežiem.…

Medumi

Medumi – Zelta kalns

Riņķveida maršruts, kuru ieteicams uzsākt Medumos – ir veikals, iespēja novietot mašīnu un ir labiekārtotas atpūtas vietas. Maršruts ved pa Medumu ezeraini ar raksturīgu vaļņu un grēdu reljefu, kas paver…

Ambeļi

Ambeļi

Riņķveida maršruts, kuru vislabāk uzsākt Ambeļu ciemā, ir veikali, stāvvietas un labiekārtotas atpūtas vietas – lapenes, kuras biedrība „Ambeļu ciema attīstības biedrība „Cerība”” uzstādīja projekta „Mēs – Ambeļiem” ietvaros ar…

Višķi

Višķi

Riņķveida maršruts, kuru uzsākt var Višķu, Špoģu vai Dubnas ciemā, ir veikali un stāvvietas. Maršruts ved pa pauguriem gar Višķu, Luknas un Vīragnas ezera krastiem, paverot skaistu ainavu uz Latgales…

Višķi – Biķernieki

Riņķveida maršruts kuru uzsākt var jebkurā vietā, bet ieteicamākās maršruta uzsākšanas vietas ir Biķernieki, Ambeļi, Višķi, Dubna vai Maļinova, ir veikali un stāvvietas. Maršruts ved gar Višķu un Luknas ezera…

Medumi

Riņķveida maršruts, kura sākumpunktu varat izvēlēties paši. Ieteicamākā maršruta uzsākšanas vieta ir Medumi – ir veikals un iespēja novietot mašīnu. Maršruts ved pa cilvēka mazpārveidotām ainavām un viensētām. Saposmots reljefs…

Subate – Bebrene

Šis ir riņķveida maršruts, kura sākumpunktu varat izvēlēties paši. Maršrutu var uzsākt kā Subatē tā arī Bebrenē – ir veikali un iespēja novietot mašīnu. Maršruts ir piemērots dabas cienītājiem, maršruts…

Demene – Dervaniški

Riņķveida maršruts, kuru iespējams uzsākt jebkurā vietā. Ērtākā maršruta uzsākšanas vieta ir Demenē – ir veikals un iespēja novietot mašīnu. Maršruts iet caur gleznainu ainavu, kas no pauguru virsotnēm paver…

Skrudaliena – Silene

Riņķveida maršruts, kuru iespējams uzsākt jebkurā vietā. Ērtākās maršruta uzsākšanas vietas ir Skrudaliena vai Silene – ir veikali un iespēja novietot mašīnu. Maršruts ved caur dažādu reliģiju dievnamiem un vecām…

Vabole – Kalupe

Riņķveida maršruts, kuru iespējams uzsākt jebkurā vietā. Ērtākās maršruta uzsākšanas vietas ir Kalupe, Vabole, vai Līksna – ir veikali un iespēja novietot mašīnu. Maršruts galvenokārt ved pa zemes ceļiem ,…

Līksna – Vabole

Riņķveida maršruts, kuru iespējams uzsākt jebkurā vietā. Ērtākās maršruta uzsākšanas vietas ir Līksna vai Vabole – ir veikali un iespēja novietot mašīnu. Šī maršruta gaitā var apskatīt vairākus kultūrvēsturiskos objektus,…