Erasmus+

Tūrisma klubs Sniegpulkstenīte ir īstenojis vairākus Erasmus+ projektus, ka arī vairākos projektos piedalījies kā partnerorganizācija:

2022 gads. “Keep-Up” 2022-1-LV02-KA152-YOU-000061711,

2020 gads. “ECOAware” 2019-2-LV02-KA105-002666,

2019 gads. “Power-UP” 2019-1-LV02-KA105-002526,