Medumi – Zelta kalns

Medumi
Karte Medumi

Karte Medumi

Riņķveida maršruts, kuru ieteicams uzsākt Medumos – ir veikals, iespēja novietot mašīnu un ir labiekārtotas atpūtas vietas. Maršruts ved pa Medumu ezeraini ar raksturīgu vaļņu un grēdu reljefu, kas paver ainaviskus skatus uz Sēlijas pauguriem un ezeru spoguļiem. Pirmā pasaules kara laikā pa Medumu pagastu gāja frontes līnija, šīs vēstures liecības pavada visa ceļojuma laikā. Maršruts iet tieši pa Zelta kalnu, kuru 1917. gadā aizstāvēja sieviešu „nāves bataljons”.

Maršruta dati

Maršruta garums 40 km
Maršruta kopējais kāpums +370 m / -370 m
Segums 95% grants un meža ceļi, 5% asfalts
GPX Lejupielādēt

Apskates objekti

1. Medumu parks
Medumu parks

Medumu parks

Medumi. Atpūtas vieta

Medumi. Atpūtas vieta

Medumu parku iekārtoja 20. gs. Sākumā Sankt – Pēterburgas botāniskā dārza pārzinis Lackis. Maršruta garumā atpūtas brīdim var uzkavēties biedrības „Medumu ezers” projektā „Medumu ezera publiskās atpūtas zonas (Medumu parkā) labiekārtošana un pielāgošana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” labiekārtotajā tūrisma objektā – Medumu ezera publiskās atpūtas zonā, kas ir pielāgota cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Medumu ezera pussaliņā ir izveidota zivju kūpinātava, projekta „Zivju kūpinātavas ierīkošana Medumu ezera publiskajā atpūtas zonā” ietvaros, kurā maķšķernieki un atpūtnieki var kūpināt ezerā izmaķšķerētās vai līdzi atnestās zivis.

2. Medumu vecticībnieku lūgšanu nams
Medumu vecticībnieku lūgšanu nams

Medumu vecticībnieku lūgšanu nams

Medumu vecticībnieku lūgšanu nams

Medumu vecticībnieku lūgšanu nams

Celts laika posmā no 1937. līdz 1940. gadam. Īpatnēji, ka zvanu tornis atrodas atstatus no lūgšanu nama.

3. Medumu katoļu baznīca
Medumu katoļu baznīca

Medumu katoļu baznīca

Medumu katoļu baznīca būvēta 1933. – 1935. gadā pēc arhitekta Pavlova būvprojekta par draudzes līdzekļiem prāvesta J.Ploņa uzraudzībā.

4. Ilgas viadukts
Ilgas viadukts

Ilgas viadukts

Ilgas viadukts

Ilgas viadukts

Ilgā ir arī interesants viadukts, kas šķērso kanālu starp abiem Ilgas ezeriem.
Tam pamatā ir pusloka arkāde, celtniecībā izmantoti vietējie laukakmeņi, gan šķeltie, gan neapstrādātie. Viadukts arī ir būvēts Vāgneru laikā.

5. Ēģiptes luterāņu baznīca
Ēģiptes luterāņu baznīca

Ēģiptes luterāņu baznīca

Ēģiptes luterāņu baznīca

Ēģiptes luterāņu baznīca

Ēģiptes luterāņu draudzes baznīcu Vilkumiestā sāka būvēt muižnieks A. Etingens 1823. gadā, 1863. gadā baznīcai uzcēla torni. Baznīca tika sagrauta Pirmā pasaules kara laikā. Ēģipte savu nosaukumu ieguva, jo Ēģiptes – Birkeneļu luterāņu baznīcas zīmogā bija attēlota Ēģiptes Heopsa piramīda.

Bildes

Zelta kalns

Zelta kalns

Zelta kalns

Zelta kalns

Zelta kalns

Zelta kalns

Medumi

Medumi

Medumi

Medumi

Medumi

Medumi