Medumi

Medumi karteRiņķveida maršruts, kura sākumpunktu varat izvēlēties paši. Ieteicamākā maršruta uzsākšanas vieta ir Medumi – ir veikals un iespēja novietot mašīnu. Maršruts ved pa cilvēka mazpārveidotām ainavām un viensētām. Saposmots reljefs kas paver ainaviskus skatus uz Sēlijas pauguriem.

Maršruta dati

Maršruta garums 26 km
Maršruta kopējais kāpums +220 m / -220 m
Segums 95% grants un meža ceļi, 5% asfalts
GPX Lejupielādēt

Apskates objekti

1. Medumu vecticībnieku lūgšanu nams
Medumu vecticībnieku lūgšanu nams

Medumu vecticībnieku lūgšanu nams

Celts laikaposmā no 1937. līdz 1940. gadam. Īpatnēji, ka zvanu tornis atrodas atstatus no lūgšanu nama.

2. Atpūtas vieta
Medumi. Atpūtas vieta

Medumi. Atpūtas vieta

Maršruta garumā atpūtas brīdim var uzkavēties biedrības „Medumu ezers” projektā „Medumu ezera publiskās atpūtas zonas (Medumu parkā) labiekārtošana un pielāgošana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” labiekārtotajā tūrisma objektā – Medumu ezera publiskās atpūtas zonā, kas ir pielāgota cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

3. Ēģiptes luterāņu baznīca
Ēģiptes luterāņu baznīca

Ēģiptes luterāņu baznīca

Ēģiptes luterāņu draudzes baznīcu Vilkumiestā sāka būvēt muižnieks A. Etingens 1823. gadā, 1863. gadā baznīcai uzcēla torni. Baznīca tika sagrauta pirmā pasaules kara laikā. Ēģipte savu nosaukumu ieguva, jo Ēģiptes-Birkeneļu luterāņu baznīcas zīmoga bija attēlota Ēģiptes Heopsa piramīda.

4. Medumu katoļu baznīca
Medumu katoļu baznīca

Medumu katoļu baznīca

Medumu katoļu baznīca būvēta 1933. – 1935. gadā pēc arhitekta Pavlova būvprojekta par draudzes līdzekļiem prāvesta J.Ploņa uzraudzībā.

Bildes

Medumi

Medumi

Zelta kalns

Zelta kalns

Medumi

Medumi

Zelta kalns

Zelta kalns

Zelta kalns

Zelta kalns

Medumi

Medumi