Subate – Bebrene

Subate - Bebrene karteŠis ir riņķveida maršruts, kura sākumpunktu varat izvēlēties paši. Maršrutu var uzsākt kā Subatē tā arī Bebrenē – ir veikali un iespēja novietot mašīnu. Maršruts ir piemērots dabas cienītājiem, maršruts iet garām briežu dārziem savvaļas govju un zirgu ganāmpulku vietām.
Dabas parks ‘’Dvietes paliene’’ ir viens no lielākajiem un labāk saglabātajiem dabisko upju palieņu paraugiem, kuru pavasaros ir iecienījuši migrējošie putni kā atpūtas vietu.

Maršruta dati

Maršruta garums 60km
Maršruta kopējais kāpums +430m / -430m
Segums 95% grants un meža ceļi, 5% asfalts
GPX Lejupielādēt

Apskates objekti

1. Ūdenstūrisma nomas punkts
Ūdenstūrisma nomas punkts

Ūdenstūrisma nomas punkts

Subates pilsētas ezeru daiļumu var apskatīt izmantojot biedrības „Subatieši – sanākam, domājam, darām” projektā „Ūdenstūrisma nomas dažādošana un paplašināšana Subatē” iegādātā ūdenstūrisma inventāru – vienvietīgie un divvietīgie ūdens velosipēdi, kanoe un airu laivas un sarīkot pik-niku ezera krastā, kūpinot zivi kūpinātāvā.

2. Subates Romas katoļu baznīca
Subates Romas katoļu baznīca

Subates Romas katoļu baznīca

Subatē pirmo baznīcu uzcēla luterāņiem 1576. gadā. Luterticīgie muižnieki ar varu spieda katoļus pāriet luterāņos. Tā tas ilga 100 gadus. Pēdīgi grāfs Zībergs apprecoties ar katolieti pats kļuva katolis. 1831. gadā vecās koka baznīcas vietā, kas bija celta uz senās kapsētas, uzcēla tagadējo Subates mūra baznīcu.

3. Subates pilsētas vēsturiskais centrs
Subates vārds pirmoreiz minēts 1570. g., kad Kurzemes hercogs Gothards Ketlers grāfam G. Plāteram – Zībergam pārdod Subates tirgus vietu. Kad Plāteru – Zībergu dzimta 17. gs. vidū pāriet katoļticībā, Subates luterāņi protestē un pārceļas uz Subates ezera austrumu krastu, kas ir Prodes muižas (mūsdienās tikai drupas) īpašnieku Osten – Zakenu dzimtas īpašums. 1685. g. Osten – Zakeni „pārbēdzējiem” uzceļ luterāņu baznīcu, ap kuru izveidojas Jaunsubate. Abas pilsētas daļas apvieno 1894. g. 1919. g.
4. Subates vecticībnieku lūgšanu nams
Subates vecticībnieku lūgšanu nams

Subates vecticībnieku lūgšanu nams

Subatē vecticībnieki ir apmetušies jau 17.gs. beigās. Kā citviet, arī Subatē šīs ticības piekritējiem tika liegta ticības brīvība. Cilvēki uz lūgšanām pulcējās dzīvojamās mājās. Tikai 1905.gadā draudzes locekļi saviem spēkiem un līdzekļiem uzsāka lūgšanu nama celtniecību.

5. Subates Pestītāja luterāņu baznīca
Subates Pestītāja luterāņu baznīca

Subates Pestītāja luterāņu baznīca

Subates Pestītāja baznīca ir ievērojams Latvijas baroka laikmeta arhitektūras piemineklis: tajā savdabīgi transformēta laikmetīgā protestantu dievnama shēma Ziemeļeiropas perifērijā, ietērpjot to holandiešu klasicisma arhitektūras stilistiskajā veidolā. Latvijas arhitektūras vēsturē tā izceļama kā savrups veidojums, kas neiekļaujas nevienā no Latvijas teritorijā atrodamajām 17. gs. dievnamu arhitektūras tipoloģiskajām grupām.

6. Baltmuižas pils
Baltmuižas pils

Baltmuižas pils

Baltmuižas kungu mājas senākā daļa ir vienstāvu mūra ēka, kas celta klasicisma stilā un pabeigta 1803. gadā. Vecajai kungu mājai ziemeļu galā 19. gadsimta beigās piebūvēja divu stāvu sānu korpusu historisma stilā.

7. Bebrenes Sv. Jaņa Kristītāja Romas katoļu baznīca
Bebrenes Sv. Jaņa Kristītāja Romas katoļu baznīca

Bebrenes Sv. Jaņa Kristītāja Romas katoļu baznīca

Bebrenes Sv. Jāņa Kristītāja katoļu baznīcas arhitektūrā jaušamas klasicisma stila iezīmes. Tā būvēta no 1797. līdz 1883. gadam.

8. Bebrenes muiža
Bebrenes muiža

Bebrenes muiža

Bebrenes pils celtniecību 19.gs. beigās uzsāka grāfs S. K. Plāters–Zībergs. Pils celta franču neorenesances stilā. Bebrenes muižas ansamblis ir viens no nedaudzajiem Sēlijā, kurā pilnībā ir saglabājušies visi 19. gs. Bebrenes muižas apbūves elementi – kungu māja, palīgēkas, parks ar vārtiem un žogu.

9. Akmeņupes dabas taka
 Akmeņupes dabas taka

Akmeņupes dabas taka

2,5 km gara atpūtas taka Akmeņupītes krastā. Taka iepazīties ar Augšzemes augstienes dabas daudzveidību – ģeoloģiskiem veidojumiem, meža un pļavas augiem. Takas atpūtas vietās atļauts kurināt ugunskurus, ieturēt maltīti un telšu vietās pārnakšņot.

10. Dabas parks „Dvietes paliene”un informācijas centrs „Gulbji”
Dvietes senlejas informācijas centrs "Gulbji"

Dvietes senlejas informācijas centrs “Gulbji”

Dabas parkā ‘’Dvietes paliene’’ Bebrenes pagasta Putnu salā 2008. gada vasarā izveidots Dvietes senlejas informācijas centrs ‘’Gulbji’’. Dabas parks ‘’Dvietes paliene’’ ir viens no lielākajiem un labāk saglabātajiem dabisko upju palieņu paraugiem Latvijā un Eiropā. Putnu salā biedrība „Dvietes senlejas pagastu apvienība” projekta „Klēts atjaunošana seno tradīciju saglabāšanai un laivu uzglabāšanai” ietvaros ir atjaunosui klēti, lai nodrošinātu ikvienu vietējo lauku tradīciju interesantu ar iespēju iepazīt seno sēļu sētu – klēti un visas ar to saistītas senās ieražas – graudu apstrādes process, mantu glabāšanas nozīme, meitu tradīcijas klētī, zvejas rīkus un zvejas paražas, kā arī sniegt iespēju nakšņot sēļu sētā.

11. Kazimirvāles muiža
Kazimirvāles muiža

Kazimirvāles muiža

Kazimirvāles muižas kungu māja atrodas Kazimirvāles ezera krastā Ilūkstes novada Eglaines pagasta Kazimirvālē, divus kilometrus no Subates. Līdz 1920. gada agrārajai reformai muiža piederēja Lizanderu dzimtai.