Subate

Subate
Karte Subate

Karte Subate

Vienas dienas riņķveida maršruts, kura sākumpunktu var izvēlēties paši atpūtnieki. Ieteicamākā maršruta uzsākšanas vieta ir Subate – ir veikals un iespēja novietot mašīnu. Maršruts ved gar briežu dārziem un mežiem. Maršrutu pēc vēlēšanās var pagarināt, savienojot to ar Bebrenes maršrutu.

Subate ir pilsēta Lietuvas pierobežā, Subates ezeru krastos. Subate atrodas uz viena no senākajiem Sēlijas tirgus ceļiem – pirmo reizi vēstures avotos Subates vārds minēts 1570. gadā. Šobrīd pēc iedzivotāju skaita tā ir otra mazākā pilsēta Latvijā.

Subate ir pievilcīga visos gadalaikos. Ziemas augstajā laikā Subates apkārtni var izmantot slēpotāji un pa Subates ezeriem var braukāt ar slidām.

Maršruta dati

Maršruta garums 43 km
Maršruta kopējais kāpums +239 m / -239 m
Segums 80% grants un meža ceļi, 20% asfalts
GPX Lejupielādēt

Apskates objekti

1. Subates pilsētas vēsturiskais centrs
Subates vārds pirmoreiz minēts 1570. gadā, kad Kurzemes hercogs Gothards Ketlers grāfam G.Plāteram – Zībergam pārdod Subates tirgus vietu. Kad Plāteru – Zībergu dzimta 17. gs. vidū pāriet katoļticībā, Subates luterāņi protestē un pārceļas uz Subates ezera austrumu krastu, kas ir Prodes muižas (mūsdienās tikai drupas) īpašnieku Osten – Zakenu dzimtas īpašums. 1685. gadā Osten – Zakeni „pārbēdzējiem” uzceļ luterāņu baznīcu, ap kuru izveidojas Jaunsubate. Abas pilsētas daļas apvieno 1894. gadā.
2. Subates Romas katoļu baznīca
Subates Romas katoļu baznīca

Subates Romas katoļu baznīca

Subatē pirmo baznīcu uzcēla luterāņiem 1576. gadā. Luterticīgie muižnieki ar varu spieda katoļus pāriet luterāņos. Tā tas ilga 100 gadus. Pēdīgi grāfs Zībergs apprecoties ar katolieti pats kļuva katolis. 1831. gadā vecās koka baznīcas vietā, kas bija celta uz senās kapsētas, uzcēla tagadējo Subates mūra baznīcu.

3. Subates vecticībnieku lūgšanu nams
Subates vecticībnieku lūgšanu nams

Subates vecticībnieku lūgšanu nams

Subatē vecticībnieki ir apmetušies jau 17. gs. beigās. Kā citviet, arī Subatē šīs ticības piekritējiem tika liegta ticības brīvība. Cilvēki uz lūgšanām pulcējās dzīvojamās mājās. Tikai 1905. gadā draudzes locekļi saviem spēkiem un līdzekļiem uzsāka lūgšanu nama celtniecību.

4. Ūdenstūrisma iespējas
Ūdenstūrisma nomas punkts

Ūdenstūrisma nomas punkts

Subates pilsētas ezeru daiļumu var apskatīt izmantojot biedrības „Subatieši – sanākam, domājam, darām” projektā „Ūdenstūrisma nomas dažādošana un paplašināšana Subatē” iegādātā ūdenstūrisma inventāru – vienvietīgie un divvietīgie ūdens velosipēdi, kanoe un airu laivas un sarīkot pik-niku ezera krastā, kūpinot zivi kūpinātāvā. Baudīt Subates ainavu krāsu daudzveidību var pie laivu nomas un zivju kūpinātavas uzstādītajā lapenē un soliņiem, kas tika izveidoti projekta „Ūdenstūrisma pakalpojumu uzlabošana Subatē”.

5. Subates Pestītāja luterāņu baznīca
Subates Pestītāja luterāņu baznīca

Subates Pestītāja luterāņu baznīca

Subates Pestītāja baznīca ir ievērojams Latvijas baroka laikmeta arhitektūras piemineklis: tajā savdabīgi transformēta laikmetīgā protestantu dievnama shēma Ziemeļeiropas perifērijā, ietērpjot to holandiešu klasicisma arhitektūras stilistiskajā veidolā. Latvijas arhitektūras vēsturē tā izceļama kā savrups veidojums, kas neiekļaujas nevienā no Latvijas teritorijā atrodamajām 17. gs. dievnamu arhitektūras tipoloģiskajām grupām.

6. Kazimirvāles muiža
Kazimirvāles muiža

Kazimirvāles muiža

Kazimirvāles muižas kungu māja atrodas Kazimirvāles ezera krastā Ilūkstes novada Eglaines pagasta Kazimirvālē, divus kilometrus no Subates. Līdz 1920. gada agrārajai reformai muiža piederēja Lizanderu dzimtai.

7. Baltmuižas pils
Baltmuižas pils

Baltmuižas pils

Baltmuižas kungu mājas senākā daļa ir vienstāvu mūra ēka, kas celta klasicisma stilā un pabeigta 1803. gadā. Vecajai kungu mājai ziemeļu galā 19. gs. beigās piebūvēja divu stāvu sānu korpusu historisma stilā.

Citas atpūtas iespējas

Biedrība „Subatieši – sanākam, domājam, darām” piedāvā plašas brīvā laika pavadīšanas iespējas Subatē, papildinot ūdenslīdzekļu nomu, iegādājoties laivas, katamarānus, ūdensvelosipēdus, slidas un slēpes ziemas sporta aktivitātēm projekta „Brīvā laika pavadīšanas un veselīgas aktīvās atpūtas iespēju dažādošana Subatē” ietvaros.

Vasarā Subates pilsētu var iepazīt ne tikai ar laivām, bet arī ar velokartiem, dodoties nelielā braucienā pa vēsturiskām Subates ieliņām. Dažādas sportiskas atpūtas iespējas Subatē nodrošināja projekta „Sporta un brīvā laika aktivitāšu inventāra nomas darbības paplašināšana un uzlabošana Subatē” īstenošana.