Veloceļvedis “Daugavpils un Ilūkstes novads”

Ilūkste

Dviete – Ilūkste

Šis ir riņķveida maršruts. Vislabāk maršrutu uzsākt Ilūkstē, Dvietē vai Pilskalnē – ir veikali, iespēja novietot mašīnu un naktsmītnes. Maršruts iepazīstina ar divām Ilūkstes novada aizsargājamajām dabas teritorijām – dabas liegumu “Pilsklanes Siguldiņa” un dabas parku “Dvietes paliene”, kā arī…
Read more

Dvietes senlejas informācijas centrs "Gulbji"

Bebrene

Šis ir riņķveida maršruts. Vislabāk maršrutu uzsākt Bebrenē – ir veikali, iespēja novietot mašīnu un naktsmītnes. Maršruts ir piemērots dabas cienītājiem, maršruts iet gar sauvaļas govju un zirgu ganībām. Maršrutu pēc vēlēšanās var pagarināt, savienojot to ar Dvietes un Subates…
Read more

Subate

Subate

Vienas dienas riņķveida maršruts, kura sākumpunktu var izvēlēties paši atpūtnieki. Ieteicamākā maršruta uzsākšanas vieta ir Subate – ir veikals un iespēja novietot mašīnu. Maršruts ved gar briežu dārziem un mežiem. Maršrutu pēc vēlēšanās var pagarināt, savienojot to ar Bebrenes maršrutu….
Read more

Medumi

Medumi – Zelta kalns

Riņķveida maršruts, kuru ieteicams uzsākt Medumos – ir veikals, iespēja novietot mašīnu un ir labiekārtotas atpūtas vietas. Maršruts ved pa Medumu ezeraini ar raksturīgu vaļņu un grēdu reljefu, kas paver ainaviskus skatus uz Sēlijas pauguriem un ezeru spoguļiem. Pirmā pasaules…
Read more

Ambeļi

Ambeļi

Riņķveida maršruts, kuru vislabāk uzsākt Ambeļu ciemā, ir veikali, stāvvietas un labiekārtotas atpūtas vietas – lapenes, kuras biedrība „Ambeļu ciema attīstības biedrība „Cerība”” uzstādīja projekta „Mēs – Ambeļiem” ietvaros ar mērķi paplašināt vietējo iedzīvotāju un viesu kvalitatīvas atpūtas iespējas. Maršruts…
Read more

Višķi

Višķi

Riņķveida maršruts, kuru uzsākt var Višķu, Špoģu vai Dubnas ciemā, ir veikali un stāvvietas. Maršruts ved pa pauguriem gar Višķu, Luknas un Vīragnas ezera krastiem, paverot skaistu ainavu uz Latgales zilo ezeru zemi. Maršruta laikā iepazīsiet dažādu etnisko kultūru sajaukšanos…
Read more

Višķi – Biķernieki

Riņķveida maršruts kuru uzsākt var jebkurā vietā, bet ieteicamākās maršruta uzsākšanas vietas ir Biķernieki, Ambeļi, Višķi, Dubna vai Maļinova, ir veikali un stāvvietas. Maršruts ved gar Višķu un Luknas ezera krastiem, paverot skaistu ainavu uz ūdens harmoniju. Maršruta laikā iepazīsieties…
Read more

Medumi

Riņķveida maršruts, kura sākumpunktu varat izvēlēties paši. Ieteicamākā maršruta uzsākšanas vieta ir Medumi – ir veikals un iespēja novietot mašīnu. Maršruts ved pa cilvēka mazpārveidotām ainavām un viensētām. Saposmots reljefs kas paver ainaviskus skatus uz Sēlijas pauguriem. Maršruta dati Maršruta…
Read more

Subate – Bebrene

Šis ir riņķveida maršruts, kura sākumpunktu varat izvēlēties paši. Maršrutu var uzsākt kā Subatē tā arī Bebrenē – ir veikali un iespēja novietot mašīnu. Maršruts ir piemērots dabas cienītājiem, maršruts iet garām briežu dārziem savvaļas govju un zirgu ganāmpulku vietām….
Read more

Demene – Dervaniški

Riņķveida maršruts, kuru iespējams uzsākt jebkurā vietā. Ērtākā maršruta uzsākšanas vieta ir Demenē – ir veikals un iespēja novietot mašīnu. Maršruts iet caur gleznainu ainavu, kas no pauguru virsotnēm paver plašu panorāmu uz ezerainēm. Maršruta dati Maršruta garums 38km Maršruta…
Read more

Skrudaliena – Silene

Riņķveida maršruts, kuru iespējams uzsākt jebkurā vietā. Ērtākās maršruta uzsākšanas vietas ir Skrudaliena vai Silene – ir veikali un iespēja novietot mašīnu. Maršruts ved caur dažādu reliģiju dievnamiem un vecām muižām. Maršruta dati Maršruta garums 58km Maršruta kopējais kāpums +450m…
Read more

Vabole – Kalupe

Riņķveida maršruts, kuru iespējams uzsākt jebkurā vietā. Ērtākās maršruta uzsākšanas vietas ir Kalupe, Vabole, vai Līksna – ir veikali un iespēja novietot mašīnu. Maršruts galvenokārt ved pa zemes ceļiem , kas atklāj vietējo iedzīvotāju nodarbošanos – lauksaimniecību. Pieredzējušāki ceļotāji šo…
Read more

Līksna – Vabole

Riņķveida maršruts, kuru iespējams uzsākt jebkurā vietā. Ērtākās maršruta uzsākšanas vietas ir Līksna vai Vabole – ir veikali un iespēja novietot mašīnu. Šī maršruta gaitā var apskatīt vairākus kultūrvēsturiskos objektus, kas ir saistīti ar grāfu Plāteru dzimtas vēsturi Daugavpils novadā….
Read more