Izvalta – Vasarģeļišķi

Maršruts iepazīstina ar krāšņo dabu un reljefu dabas parkā „Daugavas lokiem”. Reljefs ir stipri saposmots, jo pārvietojoties gar Daugavas krastu nākas ložņāt augšup un lejup pa pieteku gravām. Pusdienas var pavadīt labiekārtotā atpūtas vietā un kultūras objektā „Slutišķi”, kas atspoguļo dažādu kultūru un reliģiju līdzāspastāvēšanu – Vecticībnieku sādžā, Latgaļu sēta, Markovas taka. Tālāk virzoties mēs nonākam uz Slutišķu kraujas, kas ir „Daugavas vārtu” labais krasts. No kraujas paveras skati uz pretī esošo Ververu krauju un līkumaino Daugavas tecējumu.

Karte

Video

Bildes